301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
28 Şubat 2014 - Cuma 10:09 Bu haber 3182 kez okundu
 
Gelärkän musaafirlää bizim küçük avtonomiyamıza, var nicä çok sıcak laf işitmää Gagauziyanın anılmış talantlı insannarı için. Birisi onnardan – resimci Dimitri Savastin. Bu haliz o kişi, kimin için var nicä sölemää: «Yaşamasında buldu kendi erini, işini, sevgisini».
KULTURA Haberi


    Fevral ayın 11-dä Komrat kasabanın Atatürk adına bibliotekasında açıldı Dimitri Savastinın resim sergisi. Bir çıkış gibi resimcinin işindä oldular 15 eni tablo, yapılı tabiat grafika hem litografiya tehnikalarında. “Zamannarın baalantısı”, “Eni Renesans”, “Sevda”, “Mari-kız“ legendası h. b. – hepsi bu resimnär baalı Ana Topraamıza, folklorumuza hem Dimitri Savastinın gagauzların gelecää için düşünmeklerinä. Kutlamaa hem paylaşmaa resimciylän onun sevinmeliini geldilär Moldovada Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim Kartal, TİKA agenstvosunun koordinatoru Atilla Karamollaoglu, resimcinin ii dostları hem hepsi, kim sayêr onun derin maanalı yaratmak yolunu.

    Çok sıcak lafları söledilär musaafirlär Dimitri Savastin için. Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim Kartal nışannadı, ani Dimitri Savastini büünkü gündä bilerlär nicä gagauz resimcilerin bobasını, kultura adamını, filosofu, folklorcuyu. “Bän bütün ürektän size kutlêêrım. Siz onnardan biriysiniz, kim kendi işinnän gagauzları hem türkleri biri-birisinnän taa derindän tanıştırêr. Biz bu işi çok sayêrız. Saa olun. Uzun ömür sizä dileeriz, talantınızı, becermeklerinizi hep bölä gözäl ilerledäsiniz. Biz dä sizä lääzımnı vakıtlarda yardımcı olacez”.

    TİKA agenstvosunun koordinatoru Atilla Karmollaoglu da bütün ürektän kutladı resimnciyi: “Önemni işleri gagauzların yaşamasından kendi tablolarında gösterer. Halkınız küçük, ama birliktä yaşêêrsınız. Sizin aranızda dostluunuzu Dimitri Savastin kendi resimnerinä dä geçirer. Umutlanêrız, gelän zamanda taa çok eni gözäl, derin maanalı resimneri yaradasınız, biz dä buna çok sevinecez”.

    Lafederäk şindi bu gülümsär adamnan, var nicä çok meraklı işleri işitmää. Annadêr yaşaması için, yakın insannarı için, tabloların filosofiya tarafı için hem, elbetki, kendi sevgili halkı için. Aklına getirer, ani küçüklük zamanında o pek sevärmiş masal seslemää. Hepsini, ne ona annadarmışlar, yalvarmış yakın insannarı toplasınnar hem yazsınnar bir büük tefterä. Ama 5 yaşını tamannadıynan, başlamış kendibaşına onnarı okumaa. Haliz ozaman ürää duymuş, ani masalın içindeliini var nicä meraklı yazdırmaa biyaz yaprak yada bez üstündä. O duygulardan sora eli uzanmış kalemä, da bölä peydalanmış anılmış resimcinin ilk tablosu. Uzakta kalan günnerdä o taa bilmärdi, ani yaşamanın baş maanasını artık buldu.

    Yıl-yıldan yaratmak yolunda resimnerin baş temeli kalêrlar gagauz halkının yaşaması, adetleri hem istoriyası. Onnarın tematikaları baalı gagauz halkın türkülerinä, baladalarına, masallarına hem legendalarına. Folklor yaratmalarınınkahramannarı uygun erleştilär Savastinın yaratmalarına. Herbir eni tablosunda var derin maana, angısınnan Dimitri Savastin açıklêêr kendi duygularını canına yakın Ana topraana. O söleer: «Ban isteerim herbir işimdä olsun ideya, derin öz, angısı annadêr duygularımı, ani baalı Ana topraama hem onun insannarına. Sevmedään halkını, resimci olmayacan. Halkını sevdin – duygu edendin. Sevmedin – hiç bişey olmadın».

    «Oglan hem Mari-Kız», «Sabaa», «Eva», «Beklemäk», «Bayır oolu», «Gelin», «Söz», «Düşlär» – hepsi bu tablolar Dimitri Savastinın zengin yaradıcılık dünnesindän bir pay.

    Yaratmak yolunun çeketmesindä taa çok kullanardı gravüra, litografiya hem ofort tehnikalarını. 1980-ci yıldan başlêêr kalem, tabiat hem pastel uurunda çalışmaa. Şindiki zamanda taa çok kendi işindä kullanêr yaalı hem akril boyaları, guaş. Talantını ilerledärkän, o yıl-yıldan annardı, ani kendi vergisini lääzım paylaşsın. Haliz bu neetlän 1983-cü yılda açêr Komratta uşaklara deyni Resim Okulunu, neredä becerekli üüreder genç çocukları hem kızları türlü resim tehnikalarına. Yaratmak yolunun ilerlemesindä Dimitri Savastin pay aldı türlü sergilerdä Gagauziyada, Moldovada hem sınır aşırı çok devletlerdä. Onnarın arasında: Türkiyä, Ukrayna, Estoniya, Azerbaycan, Finländiya, Tunis, Kongo, Franţiya. Sergilerdä onun tablolarına üüsek nota verärdilar dünnedä tanınan resimcilär. Ama Dimitri İvanoviç orada da hep düşünärdi gagauz halkı için. O kısmetli kıpımnarda hep neetini tamannanmış duyardı – resimnerin yardımınnan onun Ana tarafı için üürendilär dünneyin uzak köşelerindä dä.

    1995-ci yılda Dimitri İvanoviç kableder teklif Türkiyenin Büükelçisindän da gider çalışmaa İstanbulda Karikatura hem yumor muzeyindä. Orada üüretmen olarak, bilgileri studentlerä resim uurunda verer. «O vakıt aklımda kaldı nicä en raat zaman bütün yaşamamda, – söleer Savastin. – Açık ürekli insannar sayardılar beni kardaş erinä, bu yardım etti hızlı hem kolay yaratmaa eni gözäl, derin maanalı tabloları».

    2004-cü yılda Dimitri İvanoviç pay aldı Türksoy Halklararası resim sergisindä, nereda toplandılar türk milletli resimcilär. Orada onun tabloları üüsek notalandılar, da Dimitri Savastin kabletti sıradakı ödülünü.

    Şindiki zamanda Dimitri Savastin çalışêr Komrat kasabasında Uşak Resim okulunda, angısı onun adını taşıyêr. Çok işleri gagauz folkorundan artık resimnedi. Gelän zamanda umudunda var yaratsın gagauzların hem türklerin istoriyasınnan baalı eni tabloları. Çok kiyat bunun için okuyêr da isteer resimnerin yardımınnan göstersin başka halklara, kimdir gagauzlar, neredän Bucak topraklarına geldilär hem nesoy zorluklar çektirlär. «Yıllar geçtikçä annadım, ani biz bir halk. Düşünä-düşünä geldim bu uura, ani isteerim resimnemää gelän zamanda bir seriya gravüra hem tabiat, ki göstermää gagauzları hem türkleri evelki vakıtlarda tragediya tarafından. Göstermää tablolarda, nasıl onnar buuştular, zor çektilär, nelär geçirdilär – ama hep ayakta kaldılar. Annasınnar gagauzlar da, türklär dä, ani biz hepsimiz istoriyanın bir parçasıyız. Türklär bizim dedelerimiz. Çok sevinerim, ani Türk dünnesi yavaş-yavaş birleşer. Olêrız dost, başlêêrız annamaa, ani biz bir dededän geldik bu dünneyä, bir köktän. Buna bän çok sevinerim. Nezaman da gitmesäm Türkiyeyä, beni orada kablederlär pek islää. Tä neçin isteerim bu dostluk Türkiyenin hem Gagauziyanın arasında olsun nekadar taa kaavi hem uzun. Barabar koruyalım dilimizi hem kulturamızı. Kulturasız devlet yok, onsuz halk ta yok».

   Açık, derin bakışından belli, ani taa çok işleri neetinä koydu yapmaa kahramanımız. Sevinärkän kendi başarılarına, gülümseyeräk dayma söleer: «En gözäl tablomu bän taa     resimnämedim».

Liliya Glekova

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı