301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
15 Nisan 2014 - Salı 09:07 Bu haber 2501 kez okundu
 
TEZDÄ ŞKOLAYA?!
PSİHOLOGİYA Haberi


  İlkyaz – seftä şkolaya gidecek uşaklar için kaçınmak zamanıdır. Yakında uşaa hem onun büüklerinä deyni başlayacek eni yaşamak. Uşak taa küçük, ama bir kısa vakıttan sora başlayacek üürenmäk… Analar-bobalar türlü işlär düşünerlär: geçecek mi uşak hazırlık testini, hazır mı o saalık tarafından, becerecek mi bu işi, ne lääzım hazırlamaa uşak için? Kimileri düşüner, ani uşaa kayet hazır üürenmäk için, kimileri oturdêr uşaanı da başlêêr onu sabaalendän avşama kadar üüretmää. Ozaman küçüklerin hiç kalmêêr zamannarı oynamaa hem gezinmää.

  Üürenmäk yılının başlanması için uşak lääzım olsun altı buçuk yada edi yaşında.

  Çoyu düşünerlär, ani altı yaş hem üç ay yada altı buçuk yaşların arasında yok bir zarar şkolaya başlamak için, ama bu ölä diil. Kär altı hem edi yaşların arasında uşaklar hızlı geliştirerlär kendilerini. Onnarın enilener dişleri, uzêêr güüdesi, büük diişilmeklär olêr düşünmesindä.

  Büüklär çok sıra sanêrlar, ani uşak açıksa, aktivsä, ozaman şkolada da problema olmayacek. Bu yannış fikir. Bu durumda taa pek önemni küçük insanın psihologiya tarafından hazırlıı, o yardım eder annamaa, ani lääzım dikkatlı seslemää, annamaa, düşünmää. Sade psihologiya tarafından hazırlık yardım eder uşaa saymaa, okumaa, yazmaa, kendi içindän düşünmää, plan yapmaa.

  İsteeriz büüklär alsınnar hesaba en önemni işleri. Okula hazırlarkan uşaa, taa üüretmedään onu baalamaa ayak kaplarının iplerini, doldurêrız onun kafasını yaşına görä olmayan bilgilärlän.

 Olêr ölä, ani intelektual tarafından gelişmiş uşak şaşırdêr büükleri hem üüredicileri, onu kablederlär şkolaya, ama sora… Üürenmäk yılının ortasında: biter merakları üürenmää, aalaşêrlar baş aarısına, ani şkolada zor, ani yorulêrlar hem bıkêrlar. İstämeerlär üürenmää, tutmêêrlar aklılarında sayıları, bukvaları, sertlenerlär hem bişeysiz aalêêrlar.

 Onuştan pek önemni uşak, okula başlarkan, olsun diil sade aktiv, bilgili, ama taa da pek önemni, nasıl o annêêr okul sistemasını, onun saalık tarafından hazır olması.

 Annamaa, hazır mı osa diil mi uşak sistematik üürenmeyä, yardım eder bir kriteriy. O lääzım bilsin hem annasın, ayırsın biribirindän oyun hem üürenmäk zamanını. Şkolaya başlamadaan, uşaan en önemni işi – oyun. Ama okulda uşak üürenmeyi bir oyun gibi düşünärsä, ozaman o diil hazır üürenmäk yaşamasına.

  Alatlamayın kuumaa onu oyun dünnesindän üürenmeyä. Örneklär gösterer, ani başarılı üürenicilär olabilerlär o uşaklar, kim okuldan öncä doyunca oynayabilmiş.

  Becerer mi uşak seslemää?

  Önemni diil sade uşaan uslu durması, seslemesi, ama annaması, ne söleer üüredici. Bunun için var nasıl evdä çalışasınız. Buyurun uşaa iş, başlayın kolay işlerdän hem mutlak söläyin tekrarlasın sizin dediinizi, ozaman annaşılacek, sesleer mi sizi uşak dikkatlı hem annêêr mı, ne ona söleerlär.

  Birinci klasta üüreniciyä lääzım olacek uymaa örneklerä hem kurallara. Deyecez, aşırtmaa lääzımnı sayıda sıracıkları yazı tefterlerindä, kopiyalamaa resimi, çözmää soruşu, nicä gösterili kiyatta. Eer uşak bitkiyä kadar seslämärsä soruşu, yapamarsa örneklerä görä işleri, o var nasıl zorluk çeksin okulda. Diil lääzım zeetlemää uşaa, vereräk zor işleri, çünkü o psihologiya tarafından taa hazır diil buna. Ama en onemni nokta şkolaya hazır olmasında – uşaan kendisinin istemesi olmaa üürenici.

  En ilkin uşak lääzım istesin üürenmää. İstemäk gezmää okula, uymaa oranın kurallarına – bu en önemni işlär, angıları söleerlär, ani uşak psihologiya tarafından hazır üürenici olmaa, ani o orada raat olacek. Eer varsa şüpeniz yollamaa mı osa yollamamaa uşaa okula, beklemää mi taa bir yıl, sorun ona kendisinä. Kabledärseniz negative cuvap – ozaman ilk çancaas sesinä deyni taa vakıt gelmemiş.

  Ne lääzım bilsin hem becersin şkola için uşak:

*İslää sölesin ana dilinin seslerini lafın başında, ortasında hem bitkisindä. Dooru kullansın baalayıcıları, kursun cümleleri.

*Sorsun hem becersin cuvap etmää, kendi fikirini sölemää.

*Kendibaşına resimnerä görä kursun annatma.

*Sıralasın sayıları düz ( 1-dän 10-dan) hem geeri dooru (10- dan 1-dan).

*Kaçırılmış sayı sayısını hesap alsın, sölesin onu, belli etsin ondan sorakı sayıyı, yaraştırsın

onnarı.

*Toplamaa sayıları (2 hem 2 olêr 4).

* Ayırmaa geometrik figuralarını (çevrä, kvadrat h. b.).

* Yazıların, sayıların kopiyasını yapmaa.

*Bilsin taraflarını (saa–sol, aşaada–yukarda).

*Bilsin zamanı (sabaa–avşam, dün-büün…), yıl hem ay zamannarını.

*Becersin annatmaa kendisi için hem aylesi için: adını, laabını, duuma gününü, ev adresini, telefon

nomerini.

*Lääzım becersin açık annatmaa sevdii işleri için, oyunnarı, beendikleri hem beenmedikleri için, dostları için, günün rejimi için.

*Bilsin kendi güüdesinin paylarını.

*Bilsin onnarın funkţiyalarını.

*Bilsin devletin hem kasabanın yada küüyün, neredä o yaşêêr, adını.

*Ne var evin dolayanıda (daa, göl, park) hem nasıl onun adı.

*Angı kuşlar hem hayvannar bulunêr dolayda.

*Yaşadıı tarafın gözäl erlerini.

 Emin olun, ani uşak biler:

*Ne o saat hem nasıl onu kullanêrlar.

*Kaç saat var bir gündä.

*Yılın zamannarını hem aylarını, angı ay angı zamana baalı.

*Nasıl annêêrız bir yada öbür yıl zamanın gelmesini.

 Uşak şkola yaşamasına gelsin sevineräk, mutlu hem lafçı, büümüş hem saalıklı deyni, teklif ederiz birkaç nasaat:

* Savaşın ayledä kurmaa dostluk ortamını.

*Koyun belli kuralları hem hepsiniz onnara uyun.

*Olun saburlu.

*Sınaştırın uşak kendini tertiplesin hem ardına toplasın.

*Başka uşaklarlan oynaması için metedin onu, genişledin büüklärlän tanışma sayısını.

*Açan uşak sizinnän lafeder, sesläyin onu dikkatlı.

*Lafedin uşaklan, kurarak kısa cümleleri, söläyin onnarı yavaş. Kullanın taa çok sıralama işlerini. Annadın kolay dillän.

*Sık sorun uşaa: “Ne yapêrsın?”

*Her gün okuyun uşaa, savaşın her gün o üürensin eni duygular için.

*Boyayın, kesin, resimnäyin.

*Soruşları için şükür edin, baaşış verin.

*Sakınmayın metetmää!

Sizin uşaanız başarılı olacek! Sevinin kendi uşaanıza!

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı