Haber Detayı
16 Nisan 2014 - Çarşamba 09:42 Bu haber 2801 kez okundu
 
Saalık Yolu! Hastalık yok – var kendi otravalarımızlan kirlenmiş güüdemiz!
SAALIK Haberi


 Bu statyada ileri dooru savaşacez açıklamaa saalık younda adımnarı. Dördüncü adım saalık yolunda – temizlik. Bu adımı da çok önemni annayalım hem yapalım. Çünkü biz hepsimiz her gün yıkêêrız ellerimizi, üzümüzü, bütün güüdemizi, ama hep bölä temizliktä lääzım tutalım güüdemizin içini dä. Dooru, o görünmeer bizä, ama onun kirliliini, püsürlüünü gösterer hastalıklarımız. Denäyin, paalı okuyucular, yıkanmamaa bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, on yıl, kırk yıl... Düşünäbildiniz mi? Hep bölä kirlener bizim içimiz dä, eer biz yapmarsak temizlik işlerini.

 Eer siz sayarsaydınız, ani parazitlär hem solucannar konusu sizä dokunmêêr, ozaman tanışın faktlarlan: Dünnä Saalık Koruma Organizaţiyası belli eder, ani 75% insanda bu dünnedä var parazit, bakmayarak, angı soţial uurunda onnar yaşêêrlar.

 Hep bu kaynak haberleer, ani 80% hastalıkların sebebi – içimizin kirlilii. Bu hala getirer içmäk suyun kötü kalitesi, diil kaliteli imäk, soluun kirlilii hem az örüyüş. Bu üzerä bizim organizmamızda toplanêr çok toksin, angısınnar zarar vererlär bizim saalıımıza. Belli edildi, ani büük insanın barsaanda var nasıl toplansın 2 kiladan 15 kilaya kadar toksin, uşaan – 5 kilaya kadar.

 Bizim organizmamız yavaş-yavaş geçer 7 uur kirlilik. O geçer türlü diişilmeklärlän, angıları çekeder yorgunnuktan hem biter rak hastalıınnan.

*1 uur – en ilkin toksinnär bulunêr sade kanda. İnsan bir bişeysiz yorulêr, ona lääzım taa çok dinnnenmää, paklamaa kirdän kanı böbreklerin hem kara ceerin yardımınnan – iki filtra bizim organizmamızda.

*2 uur – toksinnär başlêêrlar düümää bizim imiimizä, yorgunnaa taa eklener baş aarısı da.

*3 uur – toksinnerin konţentraţiyası büüyer, bu üzerä organizma koşêr kendi korumak kolaylıklarını, onun için peydalanêr alergiya, imunitet küçüler, da insan taa sık suuklamak hastalıklarını çeker. Peydalanêr türlü azmaklar barsaklarda.

*4 uur – eer organizma atamarsa toksinneri, insan ileri dooru toplêêr onnarı içindä, da ozaman organizma başlêêr koşmaa konservaţiya mehanizmasını – peydalanêr miomalar, kistalar, içimizdä kum hem taşlar.

*5 uur – toksinnär gezerlär bütün içimizdä, da bu üzerä diişiler organnarın hem sistemaların formaları hem funkţiyaları – tuyannamak, kemiklerin şişmesi hem acıması. Damarlar pek kirlener, onun için başlêêr kalkmaa davleniya.

*6 uur – başlêêr ba bir, ba öbür organ işlämemää, bu getirer insulta, infarkta hem kanda şekerin büülmesinä.

*7 uur – bu bitki etap organizmamızın kötüleşmesindä. Bütün organizmanın işlemesi kırık. Peydalanêr – rak. Bundan kurtulmaa deyni, en ilkin lääzım çıkarmaa o kirli toksinneri, angıları yıllarlan toplandılar, nicä gübürlär çukurlarda.

 Hesaba alarak bu faktları, en akıllı olacek, saalıı korumaa deyni, yapmaa profilaktika temizlii 2 kerä yılda. Bölä sayêr doktorların çoyu. Onnar belli eder, ani yok faydası kaaviletmää hem ilaçlamaa organizmayı, yapmadaan derindän temizlik işlerini.

 Bizi üüretmedilär profılaktika metodlarına, biz korkêrız gitmää doktorlara, biz beenmeeriz temizlik programalarını. Bu verer kolaylık yaşamaa hastalıklara bizim organizmamızda, ama bu diil kolaylık hastalanmaa deyni. Bu üzerä lääzım üürenelim saalık kulturasını.

 Büünkü gündä var pek çok temizlik programaları, ani çoyumuza bizä getirer aklılarımıza diil pek ii halı. Bu fakt yardımcı olêr bizä bişey yapmamaa. Ama en ii yapmaa bunu natural otların yardımınnan. Büün en natural hem faydalı temizlik programası sayılêr Kolo-Vada Plüs, angısı paklêêr organizmamızın herbir sistemasını. Bu en kolay hem efektiv temizlik programası, angısı yardımcı olêr korumaa saalıı hem içimizdä paklıı.

 Onun avtoru anılmış bilim adamı, mediţina doktoru imäk bölümündä, iki kiyadın avtoru – «Saalık basamakları» hem «Kendibaşına saalık korumak teoriyası» – Albert Zer (Kanada). Kendi yaşamasında o çok vakıt çalıştı, ki yardım etmää insana saalıını taa ii uura kaldırmaa. Doktor sayêr, ani bizim güüdemiz kendisi var nasıl kurtulsun türlü hastalıklardan, eer biz vakıtlan onu paklarsak, verärsäk dooru, kaliteli imäk hem kaaviledärsäk imuniteti. Albert Zer kurdu çok formula üüsek kalitedä imäk için, temelä alarak en kıymetli natural büüyümneri. Ama en üüsek uurda sayılêr büünkü gündä onun temizlik sisteması, angısının yardımınnan 14 gündä var kolaylık paklamaa organizmamızı, evdä, zorlatmadıynan güüdemizi. Artık 10 yıldan zeedä bu programanın yardımınnan binnärlän insan büün bütün ürektän şükür ederlär bu adama. Doktor aaraştırmış hem yaratmış onu 30 yıl. O almış hesaba herbir fiziologiya soruşlarını, çünkü temizlik programası lääzım olsun: zararsız bizim güüdemizä, kolay annaşılan herbir insana, bozmasın üreemizi. Pek önemni, ki temizlik programasında olsun hazırlanmak, temizlik hem dooru, akıllı çıkış etapları. Kolo-vada plüs programasında bu etaplar hepsi var, hem onu kolay var nicä yapsın herbir insan doktorsuz.

 Temizlik programasını geçmektän sora zor tanımaa insanı: peydalanêr kuvet, gözlär şılêêr taa parlak, taa ii başlêêr işlemää herbir sistema, insan taa ilin örüyer, sansın kanatları büüyer, 2 kiladan 5 kilaya kadar çıkêr toksinnär, zihirlär, imunitet kaavilener, alergiya yavaşyavaş başlêêr geeri urmaa, taa ii başlêêr işlemää barsaklar, kemik ekleri taa ilin başlêêrlar bükülmää, hem taa çok taraftan saalık döner erinä. Bu programanın yardımınnan büün o aylelerdä, angısınnarda yoktu uşak, duudu çok saalıklı uşaklar. Bu olay getirdi analara-bobalara büük sevinmelik.

 Büük ayın 28-dä 2004 yılda Koral Klub Kompaniyası kazandı Diplom Rusiya Saalık Korumak Ministerliindän yaratmak hem uygulamak için Kolo-Vada Plüs programasını paklamaa organizmayı toksinnerdän hem otravalardan deyni.

 İsteerim tanıştırmaa Sizi kendi duygularımnan bu programayı geçirmektän sora. Taa küçüktän bendä vardı problema barsaklarlan, imäk sistemasınnan. Her yılın doktorun nasaatlarına görä yapardım hepsini, ama bu yardım verärdi sade küçük vakıda. Her kerä ekmek imektän sora duyardım, ani karnıma aar geler hem ürek acısı hiç brakmazdı beni. Baş acısına da bän artık sınaştıydım. Gündüz pek tez yorulardım, da uyku basardı. Olardı ölä günnär, ani yaşamaa halım kaybelärdi. Bunnar hepsi brakardı nışan üzümdä, ani doluydu pupkaylan. Denediydim pek çok metodlara görä temizlemää organizmamı, ama fayda hiç olmadı. Kolo vada programasını yaptıktan sora benim saalıım beni çok sevindirdi. Taa ilk günnerdä barsaklar başladı işlemää, nicä saat. Acılar gittilär bendän heptän. Üzüm paklandı. İçim taa ilinnendi, başladım büük havezlän hepsini kaçarak yapmaa. Başladım duymaa kendimi taa genç. Büün benim saalıım çok sevindirer beni, duyêrım kendimi taa ii, nekadar 10 yaşında duyardım, unuttum, ne o acı. Pek zor bu duyguları laflarlan yazdırmaa, bunu lääzım duymaa. Hemen geler uçmaa, sansın kanatlarım büüdü. Pek büük istediim var, ki herbir insan bölä kendisini duysun. Her gün şükür ederim Allaha, ani gösterdi bana bu yolu, çünkü korkêrım düşünmää dä, ne halda benim saalıım olaceydı büünkü gündä bu bilgilersiz. Bu dördüncü adım saalık yolunda. Taa ileri dooru da tanıştıracez Sizi saalık yolunnan. Sizin soruşlarınızı yada maana bulmalarınızı var nasıl yazasınız: tasmali85@mail.ru

 Saalık hem annaşmak Sizä, paalı okuyucular!

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı