Bugün - 21 Mart 2018 Çarşamba
Foto Galeri
Video Galeri
Biz kimiz
Reklama
Gagauz Şarkıları
Aza Ol
 Bize Ulaşın
www.meydangazetasi.com Logo
-
Hava Komrat °C
Haber Detayları

DİMİTRİ KİHAYOGLU «Ne oldu, ne olmadı»

ÜÜRENMÄK Haberi - 09 Nisan 2014 Çarşamba - 09:11
DİMİTRİ KİHAYOGLU «Ne oldu, ne olmadı»
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Önsöz

  Dimitri Kihayoglu Komratta 1963- cü yılda duudu. Bu bir talantlı şair. İlk kiyadı – şiir toplumuydu. Onun şiirleri rifmalı, zengin leksikalı. Herbir sıracık okuyanın kulaanı sevindirer. Onnar yaşamanın herbir tarafını göstererlär.Ama bu topluma koyuldu o yaratmalar, angıları prozada yazılı: masallar hem annatmalar.

  Bu üzerä Dimitri pek islää düşünmüş proza yazmasında da kendi kondeyini denemää, folklor yazıları kayıp olmasınnar deyni. Da te bu yaratma toplumu açık dünneyi gördü da gagauz literaturasını zenginnetti.

  Bu kiyatta var olan masalları hem annatmaları Kihayogluya onun dädusu annatmış. Birkaçında kendisi dä dädusu baş personajların birisi.

  Yaratmalarda türlü-türlü temalar açıklanêrlar: evelki gagauzların zor yaşaması, gençlerin ömürü, ozamankı uşakların eceli, sevda teması, ana-bobaların hem gençlerin arasında problemalar. Birkaç masal da mistikalı işleri açıklêêr.

 Kihayoglunun yaratmalarında gagauz aylelerin adetleri dä yazdırılı. Onnar göstererlär, nicä aylenin azaları biri-birinä davranêrlar, nicä biri-birinä hatır güderlär, nasıl küçüklär kendilerini kullanêrlar, ne yardım onnardan büüklerä var. Evlenmäk adeti dä geniştän gösterili.

 Hepsini bu işleri derindän açıklamaa deyni, avtor türlü-türlü literatura kolaylıklarını kullandı, onnarın herkezini erlerindä yakışıklı hem faydalı seçti. Bölä kolaylıklar, nicä metafora, epitet, yaraştırmak herbir masalda hem annatmada var. Örnek gibi birkaçını var nicä göstermää: uydurmaklar – “sıkı, nicä rujinit kerpeden”, “iki guguş gibi”, “canı kuş gibi düüler”, “kendi deliindä, nicä sıçan, durêr”, “nicä fikir çöşmesi”; metaforalar – “aarlık etmemiş canına”, “sataştı başına”, “yok neyä mitani düümää”, “düştü prinkaya”, “ömürün yollarını annatmaa”, “fikirä yakışsın”, “gözlerini boyêr”, “izleri suudular”, “düşlär kanatları”, “fıçı erleşti”, “tutunacez masalın prinkasından”, “ömürün ükünü çeker”, “kısmetli geçer ömürün filaları”, ”fikirdä çizileri braktılar”, “laf katmaa”, “lafı örütmää”, “kaynadı fikiri”. bölä lafbirleşmelerini dä, angıları bizim dilimizdä pek gezik, Dimitri sıkça kullanêr: “boş kafalı”, “sarkık kulaklı”, “pipi fikirli”.

 Yazıcı herbir masalını hem annatmasını maasuz önsözünnän çekeder. Onnar hiç birerdä tekrarlanmêêrlar. Bu da avtorun özellii. Onun kendi stili var, angısı herbir yazıcıya pek faydalı.

 Bän sayêrım, ani Dimitri Kihayoglunun bu annatma hem masal toplumu bizim halkımıza bir büük baaşıştır. Olur pek islää bu yaşayış masalların hem annatmaların birkaçını liţey klasların programalarına koymaa, neçinki onnarda çok örnek terbiyetmäk tarafından bizim büüyän evlatboylarımıza deyni var.

 Sonunda isteerim avtoru bu kiyadın çıkmasınnan kutlamaa, ona kaavi saalık hem kısmet dilemää. Saygılı Dimitri! Çok yıllar taa yaşa, eni yaratmalarınnan bizim halkımızı sevindir!

Mariya Mavrodi

 Görgi dädu hem Ani babu

Naşi biz hep korkulu, titsi işleri anêrız? Ne, bizim tarafımızda sade kötü işlär mi olêrlar? Ne, bizdä yok mı meraklı annatmalar, cümbüşlär? Ya annadayım bän sizä, ne olmuş bizim sokaamızda nezamansa. Yaşarmışlar Görgi dädu hem Ani babu. Gözäl yaşarmışlar, yok ne sölemää.

Bän kendim dä bakêrım, nicä aylelär iki patikadan giderlär. Bir aylä annaşmakta, raatlıkta yaşêêr. Başka aylelerdä sä biri çıkêr nicä sivri enser çipiçinin içindän. Yok kolayı onu unudasın. Hep okadar ilişecek, tırmalayacek. Savaşêr cannar, annaşmak yokkan. Ama bu babuylan dädu örnek hepsi komuşulara. Annaşardılar gözäl, nicä iki guguş. Dädu çobatarlık edärdi, babu panayıra babuç, çipiçi götürärdi, satardı. Görgi dädu iş beterinä bel hastalıınnan buuşardı. Ne yapmaa, açan bizim ömürümüz bölä? İşlän, savaşmaklan katılı.

Kam zorca gezärdi dädu, bastona dayanıp. Ama ne sölemää o vakıtlar için, aullar ozaman fukaaralarda gidärdilär yannaşık, sansın bir aul. Aralarında sınırlar yoktu. Etişmäzdi gümüş biri-birindän ayırılmaa, nicä şindi, üüsek aullarlan. Birär ceviz fidanı nışannardılar aulların bitniklerini.

Bir-iki komuşu aşırı bir eriftä bir büük bua aul içindä, kalın sincirdä baalı durardı. Çorbacı onu tamızlık tutardı. Gözäl, kara. Burnusundan abur çıkêr. Bacaannan eri eşer. Salt bakmaa ona titsi geler. İ, durêr mı baalı, dursun.

Ama bir gün boşanêr o hayvan şeytanın istemesinnän. Güz vakıdıydı. Havalar serinnendilär, bereket toplandı. Salt üüsek otlar sarı lekelär gibi meraları sarardılar. Görgi dädunun aulu dibindä kalmıştı birkaç çükündür. Avşamnen gider Görgi dädu o çükündürleri bir gagauz borcuna çıkarmaa. Bua da, baalı durarkan, gözlemiş o eşil yaprakları dädu Görginin aulu içindä.

Dädu çükündürleri çıkararkan, bua işider da ne kaçabilirsä orayı kaçêr. Ya, ha-ha!

Görer dädu, ani bua uz ona dooru kaçêr.

Gezmää dä zor. Topal-topal çekiler o hardalların içinä da orada siner. Bakınêr bua – yok onun hırsızı. Kokalêêr eri, zor soluyarak.

Ter geçer Görgi dädunun etlerindän. Çekmeer canı buluşmaa sivri buynuzlarlan. Kaldırêr kafasını otlar üstünä.

Durgunêr bua, sesirgener fışırdamak sesinä.

Dädu genä siner. “Nicä içeri gidecäm, koparacek hastalık ihtärlıkta, – düşüner dädu. – Dayanayım biraz, beki, erinä gidecek”.

Ama bua eri eşer, kendi küstürücüsünü bulmaa savaşêr.

Dışarda serin. Başladı Görgi dädunun beli uyvaşmaa. Erdä dä pek yatmayacan, suuk alacek. Ani babu sa beklemiş, beklemiş çükündürü, borç yapmaa geyni. Yok Görgi dädu.

“Nereyi kaybeldiseydi dädu? Lafa mı birisinnän aul içindä durêr? Çıkayım, sesedeyim ona, vakıt geçer, aaç kalacez”.

Çıkêr, bakınêr. Görmeer däduyu da baarêr:

- Görgi!!!

İşit bua yabancı insan sesini. Brakêr Görgi däduyu da kaçêr sesä dooru.

Açan Ani babu görer, ani karannıktan Görgi dädunun erinä bu büük bua fırlêêr, bir atlamakta içeri girer da klämpayı kapuda kitleer. Durêr içerdä, hiç solumêêr.

Aklısı sa Görgi däduda.

- Of, ne yapacek Görgi, nicä evä girecek?

Açêr klämpayı. Bua zotkasını içeri sokacek.

– Hu, mêy! – genä kitlener Ani babu.

İ, görer Görgi dädu, ani bua kaçtı. “Şükür Allaha! Düşüner. – Gitti erinä, yabanı! Ürküttü canımı. Gideyim hızlı, taa üşümedään”.

Kalkêr, bastoncuklan evä dooru yollanêr. İşit bua aul içindä fışırdamak. Döner geeri, gider – er tepreer! Te bu bir iş, ani Görgi dädu onu karannıkta geç gördü. Otluk ta şansora uzak.

Sän ne! Unuttu bastonunu, kaçêr ceviz fidanına dooru. Bua da ardına. Yaptılar buaylan bir-iki çevrä o ceviz fidanın dolay yanında. Aha-ha-ha, te, te etişecek däduyu bua! Ama yok. Geldi neredänsä ikinci soluk Görgi däduya. Tırmaştı fıdana, nicä sincap. Bakêrlar biri-birinä, ilk duşmannar gibi. Aar soluyêrlar.

O moment açılêr kapu. İşidiler:

- Görgi!!!

Bua kafasını fidana döndürer, evä dooru bakêr. Angı tarafa gitmää, bilmeer. Ev tarafından genä işidiler:

- Görgi!!!

Dayanamadı bua. Döndü sesä dooru. İ, Görgi dädu da fidanda üreklendi. O dä baarêr:

- Anüta!!!

Bua geeri geler. Dädu bir dal taa yukarı piner.

Yarım gecä kaçındılar, baarındılar.

E, işittilär komuşular, ani Görgi dädunun hem Ani ţaţinin aulu içindä şamata, baarış. Baktılar, ne olêr orada. Çaardılar çorbacıyı buasını alsın, baalasın. Görgi däduyu da fidandan bütün sokaklan indirdilär. Ama, ne soleerlär, ozamandan beeri Görgi dädu belindän aalaşmêêr.

 
Anahtar Kelimeler:DİMİTRİ, KİHAYOGLU, «Ne, oldu, ne, olmadı», ,
Kaynak / Editör:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer ÜÜRENMÄK Haberleri
GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ

Diğer Başlıklar

Türkiye'den GRT'ye teknik yardım
Общество турецко-молдавской дружбы издало более 34 тысяч экземпляров гагаузских книг
Türk Dünyasında Kadın
İvan ÇELAK – BALLAD
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 1. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 2. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 3. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 4. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 5. BÖLÜM
E-kitap

Meydan Fm

Sesi duyabilmek için, videoları izlerken Meydan FM'i durdurunuz lütfen.

E-Gazeta
Anket

Meydan! gazetası nasıl olmuş?


  
Beendim499 Kişi (% 84 )
  
Pek beenmedim35 Kişi (% 6 )
  
Çoktan lääzımdı olsun57 Kişi (% 10 )

Toplam 591 Kişi

Röportajlar
BİZİM ECEL İSTORİYALARIMIZ
İVAN RODİONOVİÇ KELEŞ – UZBEKİSTAN NEFTEGAZ SFERASININ İLERLENMESİNDÄ BÜÜK KATKIDA BULUNANNARDAN BİRİSİUzbekistanda İvan Keleş yaş&e...
»
»
Kim Kimdir
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklama
Gagauz Şarkıları
Biz kimiz
Facebook
Twitter
Baalantı
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,09ms