Bugün - 20 Şubat 2018 Salı
Foto Galeri
Video Galeri
Biz kimiz
Reklama
Gagauz Şarkıları
Aza Ol
 Bize Ulaşın
www.meydangazetasi.com Logo
-
Hava Komrat °C
Haber Detayları

Kayet aktiv uşaklarlan karşılaşêr may hepsi büüklär. Onnarlan halizdän zor, çünkü hiç durmêêrlar, onnar – “durmadaan çalışan motorcuklar”. Birdän birkaç oyunu yapmaa çalışêrlar, ama başa bir dä iş çıkaramêêrlar. Ne bu – hastalık mı osa Dünneyi taa tez üürenmää istemäk mi?

PSİHOLOGİYA Haberi - 19 Mayıs 2014 Pazartesi - 12:40
Kayet aktiv uşaklarlan karşılaşêr may hepsi büüklär. Onnarlan halizdän zor, çünkü hiç 
durmêêrlar, onnar – “durmadaan çalışan motorcuklar”. Birdän birkaç oyunu yapmaa 
çalışêrlar, ama başa bir dä iş çıkaramêêrlar. Ne bu – hastalık mı osa Dünneyi taa tez 
üürenmää istemäk mi?
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...
  Butürlü aktiv uşaklara baarmaa yada ceza vermää hiç faydası yok. Onnar kendileri dä kayıl uslu durmaa, ama açan elleri hem ayakları kendileri çalıştırêrlar onu, hiç brakmayarak zaman düşünmää, ne sonuca var nasil etişmää. Büünkü gündä bölä uşaklar erken yada geç nevropatologa düşerlär, onnara taa sık veriler diagnoz “giperaktiv dikkatlıına defiţit sindromu”.  Bu diagnozda son zamannarda karşılaşêr 7-10 yaşındakı uşakların 5-15%. Burada lääzım hesaba almaa önemni bir iş: hepsi aktiv uşakları koymayalım giperaktiv kategoriyasına. Eer siz lafa daldıysanız dostunuzlan, uşak ta 
sıkılmaktan başladıysa kaprizlik yapmaa, erindä duramamaa – bu normal iş. Giperaktiv uşak, bakmayarak evdä mi, musaafirliktä mi, doktorda mı – o hererdä kendini birtürlü götürecek: kaçınacek, sebepsiz gezinecek, uzun vakıt bir işin başında durgunmayacek. Bölä uşaklar durgunamêêrlar, onnarda yok kendini kontrol edän mehanizmalar. Normal aktiv uşaklara sölediynän yada onnarı cezaladıynan – faydası var, ama giperaktiv uşaklara yok faydası üfkelenmää, onnarı en ilkin lääzım ilaçlamaa. Önemnidir uşaa bu taraftan annamaa beş yaşında, çünkü bu yaşa kadar uşaklar hepsi çok 
kaçınêrlar, seslämeerlär.
  Lääzım annamaa hem karıştırmamaa, çünkü gerçek giperaktiv uşak “dinsizlik” yapêr diil sade bir üüredicinin dersindä yada konkret kişilärlän. 
  «Dikkatsızlık» maanası düzüler sıradakı momentlerdän: 
• Sıkça uşak durgudamêêr bakışını detalilerdä, o beterä yapêr yannışlık şkolada, uşak başçasında, yazma ya okuma işlerini yaparkan. Uşak işidämeer ona danışılan lafları, düşünüler, ani o kimseyi alıpsatmêêr.
• Uşak getirämeer sona kadar başladıı işi. Büüklerä geler, ani o kendi protestini gösterer deyni, bu işi beenmeer. Halizdän sä uşak annayamêêr kuralları hem yapılacek işi.
• Uşak pek zorlanêr kendi işini yaparkan (taftacıklardan evcääz düzmää yada evdä yazı yazmaa).
• Uşak savaşêr kaçmaa onu düşündürecek işlerdän.
• Uşak sıkça keybeder kendi rubalarını, tertiplerini, angılarını kullanêr evdä hem şkolada. Hep bulamêêr şapkasını, kalemini, bakmayarak, ani mamusu hepsini hazırlamıştı bir erdä.
• Uşak kolay daadêr kendi dikkatını dolaya. 
• Uşak dayma hepsini unudêr.Uşaa  «dikkatsızlık» diagnozunu koymaa deyni, onda lääzım olsun en az beş punkt yukarda sıraladıklarımızdan, angıları sürterlär altı ay hem belirtili gösterilerlär.
«Giperaktivlik» maanası düzüler sıradakı momentlerdän: 
• Uşak hiç raat durmêêr. Sıkça var nasıl görmää, nicä o sallêêr ellerini, ayaklarını, hep döner, oturamêêr erindä.
• Uşak oturamêêr erindä, fırlêêr izin almadaan, gezer klas içindä h. b.
• Uşaan aktiv kaçınmasının maanası ya sebepi geneldä yok. O bir bişeysiz kaçınêr, döner, tırmanêr, bireri pinmää savaşêr.
• Uşak oynayamêêr sessiz oyunnarı, bir iş yaparak, sessiz oturamêêr.
• Uşak hep neetli bişey yapmaa.
• Sıkça çok lafeder.
• Sık cuvap verer soruşlara düşünmeyeräk, sona kadar seslämeyeräk, kimär kerä bir bişeysiz cuvap verer baarıpta erindän.
• Uşak zor dayanêr kendi sırası gelincä.
• Uşak geneldä başkalarına engel eder, karışêr başkasının konuşmasına, oyununa, takılêr yabancılara.
   Giperaktivlik için var nasıl sölemää ozaman, açan yukarda sıraladıımız momentlerdän en az beşi yada altısı var hem belli formada sürter en az altı aya kadar. 
Nasıl kendilerini götürsünnär analar-bobalar?
  Kendi evladınıza lääzım davranmaa nicä normal uşaa, üzünä urmamaa onun problemalarını. Statistika söleer, ani kim küçüklüündä hastaydı giperaktivliklän, büüdüynän, olêr pek cana yakın, dikkatlı hem optimist insan. Giperaktivlii ensemää diil taa zor, nekadar üüretmää uşaa lafetmää. Giperaktiv uşakların anaları-bobaları dayma stresä girerlär, çünkü hep çalışêrlar kontroldä tutmaa küçük uşaanı. Çabuk yorulêrlar. Bu durumda en önemnisi – saburlu olmaa!
   Hiçbir zaman da diil lääzım baarmaa uşaa, bu iş pek negativ dönüşer uşaan emoţiya durumuna, düşer onun psihikası hem kendinä güveni. Giperaktiv uşak becerer annamaa yavaş hem denkli tonnan sölenän lafı. Lääzım kabletmää kendi uşaan özelliklerini, annamaa, ani uşak  hep aktiv, energiyalı hem beki dä ölä kalacek heptenä.
Dikkat edin:
1.  Beklemää taa doorusu olacek diil giperaktivliin heptän kaybelmesini, ama onun azalmasını yada belli bir sınırlara getirilmesini.
 2. Brakın uşakta  zeedä  olan energiya çıksın. Giperaktiv uşak lääzım her gün yapsın gimnastika yada sport açık havada, çok gezsin parkta, sokakta, kaçsın. Kötü havalar için evdä düşer hazırlamaa onun için bir sport köşesi yada raat oyun eri.
3. Hazırlayın günün programasını hem bakın uşak ona uysun. İmäk zamanı, yıkanmak, temizlik, yatma zamanı – hepsi lääzım belli bir vakıtta yapılsın, ki uşak sınaşsındisţiplinaya.
4. Brakmayın giperaktiv uşak yorulsun. Heptän yorulduynan, uşak kaybeder kendi kontrolünu, giperaktivlik taa üüseler. 
5. Savaşın kalabalık erlerä uşaa çıkarmamaa. Korunun ölä erlerdän, neredä giperaktivliin eri uygun diil: klisä, restoran h. b. Almayın uşakları büük marketlerä alış-verişä, eer pek lääzımnı diilsa uşak orada. Sade açan uşak başlayacek 
kendini kontrol etmää, saburlu olmaa, ozaman onu var nasıl siirektä almaa butakım erlerä dä. 
6. İlerledin sert disţiplinayı. Giperaktiv uşaklar taa az kurallara uyêrlar, nekadar öbür uşaklar. Giperaktiv uşaklar taa sık agresiv olabilerlär. O üzerä bireri gidecäykän, üürenin, eer  o istärsä birini düümää, kimäsä üfkelenmää – birzaman da yapmasın bunu, ne insannara, ne hayvannara. Taa ii, alıp bir sopa, asfalda ursun, boks tulumunu düüsün. Önemni, ki uşak herzaman işitmesin ölä lafları, nicä: “Olmaz!”, “Diimä!”, “Yapma!”, “Eter!”.
 7. Disţiplinayı kaaviledin, düümedään uşaa. Urmayın, sarsalamayın onu – göstermeyin agresiv örnekleri. Yollayın kabaatlıyı odasına yada başka erä, neredä onun olacek kolayı uslanmaa hem düşünmää. 
8. Sınaştırın uşaa oturukça oynamaa, okumaa, boyamaa, figuralar yapmaa. Bu işlär yardım ederlär motorikayı geliştirmää hem düşündürerlär. Sora taa zor oyunnarı giriştirin: büük yapılar kubiklärlän yapın, konstruktor, domino, kemik oyunnarı h. b. Çok oyuncak olmasın, çünkü onnar dikkatını daadêrlar. Dikkat edin, ani oyuncaklar olsunnar zarar vermeyän.
9. Savaşın utandırmamaa uşaanızı komuşuların yada yakınnarınızın yanında. Söläyin onun için nicä “pek energiyalı, ama çok ii uşak” için. Başka türlü kendini hep kötü götürecek.
 10. Kendinizi arada-sırada iicä dinnendirin. Giperaktiv uşaklan dayma yaşamak kırabilir herkezini, kimseyin sinirleri demirdän diil. O üzdän analar-bobalar da lääzım dinnensinnär. Dinnenmenizi savaşın
yapmaa evin dışında hem uşaksız.
   Hem en önemnisi! Giperaktiv uşaklara pek lääzım güven hem ana-bobanın annaması, sevgisi. Pek önemni uşak bilsin hem duysun, ani anası hem bobası beenerlär onu ölä, nicä o var, bakmayarak onun aktivliinä, zarar yapmalarına. Severlär onun için, ani o var onnarın yaşamasında. Bunu sıkça söläyin uşaklarınıza! 
 
Anahtar Kelimeler:ayet, aktiv, uşaklarlan, karşılaşêr, may, büüklär, Onnarlan, halizdän, zor, çünk,
Kaynak / Editör:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer PSİHOLOGİYA Haberleri

UŞAKLIK ZAMANIN KRİZİSLERİ... YAKINDA OKULA, YADA 7 YAŞ КRİZİSİ
UŞAKLARIN KRİZİS ZAMANNARI
Diğer Başlıklar

Türkiye'den GRT'ye teknik yardım
Общество турецко-молдавской дружбы издало более 34 тысяч экземпляров гагаузских книг
Türk Dünyasında Kadın
İvan ÇELAK – BALLAD
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 1. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 2. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 3. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 4. BÖLÜM
EVROPADAKİ TÜRK SOLUU GAGAUZLAR 5. BÖLÜM
E-kitap

Meydan Fm

Sesi duyabilmek için, videoları izlerken Meydan FM'i durdurunuz lütfen.

E-Gazeta
Anket

Meydan! gazetası nasıl olmuş?


  
Beendim499 Kişi (% 84 )
  
Pek beenmedim35 Kişi (% 6 )
  
Çoktan lääzımdı olsun57 Kişi (% 10 )

Toplam 591 Kişi

Röportajlar
BİZİM ECEL İSTORİYALARIMIZ
İVAN RODİONOVİÇ KELEŞ – UZBEKİSTAN NEFTEGAZ SFERASININ İLERLENMESİNDÄ BÜÜK KATKIDA BULUNANNARDAN BİRİSİUzbekistanda İvan Keleş yaş&e...
»
»
Kim Kimdir
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklama
Gagauz Şarkıları
Biz kimiz
Facebook
Twitter
Baalantı
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,05ms