301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Kategori: Arşiv Haberleri
Arşiv
07-04-2014 Pazartesi
  Gözäl yortuda bulundular Gagauziyanın öndercileri dä: Başkanın yardımcısı Nik...
Arşiv
13-03-2014 Perşembe
  Baurçu liţeyin raametli üürenicisinä, kız voleybol takımının başına An...
Arşiv
13-03-2014 Perşembe
   Komrattakı Sport liţey İnternatın başaranı İvan Mihelä üçünc&uum...
Arşiv
13-03-2014 Perşembe
  Dört yılda bir kerä yapılan Kış Olimpiadası 2014-cü yılda gücük ayın 7-...
Arşiv
13-03-2014 Perşembe
   Dostluk maçında, ani geçti küçük ayın 16-da, ikisi dä takı...
Arşiv
05-03-2014 Çarşamba
    Kiyadın avtoru şükür etti gelännerä, ani meraklanêrlar onun yazılar...
Arşiv
05-03-2014 Çarşamba
   Çoyu klaslar hazırlandılar bu gün için, ama en ii hem becerikli kendilerini ...
Arşiv
05-03-2014 Çarşamba
    Buluşma romınnarın milli şairi Mihay EMİNESKUnun 164-cü yıldönümün&aum...
Arşiv
07-02-2014 Cuma
   Toplantıya hem çiftçilerin yortusunu kutlamaa deyni geldilär Gagauziyanın he...
Arşiv
05-02-2014 Çarşamba
Herbir insanın evindä hem iş erindä olsun uygunnuk. İnsannar saalıklı hem kısmetli yaşasın. ...
Arşiv
05-02-2014 Çarşamba
Geldi vakıt geçirmää yaşamamızdan taa bir yıl. Eni Yıl – herzaman sevinçli ...
Arşiv
05-02-2014 Çarşamba
  2013-cü yıl bizim için doluydu türlü olaylarlan. O hem politika krizisini getird...
Arşiv
05-02-2014 Çarşamba
  «AYDINNIIN» ilk adımı — Ay- Boba Mihail Çakirin biografiyasının çı...
Arşiv
05-02-2014 Çarşamba
  Geçti yıldan zeedä vakıt, nicä yok aramızda İvan Antonoviç. Onu anmaa deyni...
Arşiv
29-01-2014 Çarşamba
  «Gagauzlara türk bibliotekası, nicä bulgarlara – makedon, moldovannara – i...
Arşiv
28-01-2014 Salı
   Adetä görä, toplantıyı açtı Gagauziyanın Başkanı Mihail Formuzal. S&o...
Arşiv
30-12-2013 Pazartesi
  Kasım ayının 6-da Çadır-Lungada geçtilär Mihail Çakir adına VI-cı halkl...
TRT JURNALİSTLERİ GAGAUZÇA İŞ YAPAN MEİDİYALARI DOLAŞTI
Arşiv
09-12-2013 Pazartesi
       Türkiyedän gelän televizion grupası gözäl güz gü...
KOMRAT KASABASININ «ŞANNI ALEYASI» ZENGİNNENDİ TAA BİR ANMAK TAŞINNAN
Arşiv
09-12-2013 Pazartesi
      Burada kasım ayın 26-da toplandılar studentlär, üürenicilär, &nbs...
ENİ ÇASOVNÄ
Arşiv
09-12-2013 Pazartesi
Bu yıl Baurçuda mezarlıın aulunda açıldı hem ayozlandı eni kapella (çasovnä). ...
MOLDOVA ELÇİSİNNÄN BULUŞMAK
Arşiv
09-12-2013 Pazartesi
     Kasım ayının 6-da Moskvada Moldovanın Rusiyada elçisinnän buluşmamız old...
BALKAN PEETÇİLERİNİN BULUŞMASI GAGAUZİYADA
Arşiv
09-12-2013 Pazartesi
          Uluslararası 2-ci Balkan şairleri buluşmasının ilk...
ORİGİNAL “ORGANİK” RESİMNÄR GAGAUZ MARKASI
Arşiv
22-07-2013 Pazartesi
 Bu resimneri yapmak için toom hem çekerdek kullanılêr, o üzdän ilkin hazırlık işleri başlêêr...
MUSAAFİR DOKTORLARIN İZMETİ GAGAUZLARA
Arşiv
22-07-2013 Pazartesi
Gagauziya  İspolkomun hem Türkiyä saalık bakannıın annaşmalarına görä türlü uurlardan doktor ...
İLK DEVLETLÄRARASI ETNOESTRADA YARIŞMASI CALTAYDA
Arşiv
22-07-2013 Pazartesi
Bölä iniţiativaylan  Kultura bakannıına hem İspolkoma anılmış kompozitor, türküçü Pötr ...
MEYDAN GAZETASINDAN GAGAUZ DİLİNÄ BÜÜK İZMET
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
  Adımız “Meydan”, erimiz Meydan…  Biz cannı renklärlän kaynayan gözäl bir geografiya...
KiYATLARIN PREZENTATİYASI YAPILDI
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
 “Meydan” gazetasının ofisindä toplandı musaafirlär: gagauz dili üüredicileri, yazıcılar, ...
VOLEYBOL BAURÇUDA
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
 Turnir  adlandı  Ayoza, kimin adını taşıyêr küüyün klisesi. Seftä ”Baurçu günü...
GEORGİY YANEV ADINA DZÜDO TURNİRİ KAZAYAKTA
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
İlk turnir taa 1985-ci yılda yapıldı. Onu hazırladılar: P. Kol, F. Çakal, D. Dülger, P. Uzun, İ. Dül...
GAGAUZİYADA ENİ YAZ SPORT SEZONU AÇILDI
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Bu yıl da mayın 18-dä genç hem uşak sport okullarının üürenicileri adetçä yaptılar parad, sora sta...
KÜÇÜK BASKETÇİLERİN BAŞARISI
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Onnar Moldovanın basketbol çempionatında 1999-2000 duuma yıllarından çocuklar arasında ikinci eri aldı...
GAGAUZİYANIN İNDUSTRİYA LİTEYİ İÇİN HAZIRLANMAKLAR
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
 “İstemäk olsun, kalanı mutlak tamannanacek”. Büük plannar hem neetlär işä geçirilmää ba...
Seläm, “Meydanın” okuyucuları!!!
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
 Çok işlär diişildi Gagauziyanın okulcularına da, angıların önündä açıldı yaşamak kiyadın...
DEPORTATİYALARI ANMAK GÜNÜ
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Nicä biliner, Moldovadan o gün zorlan kaldırıldı 19 575 kişi. Onnardan beş bin kişidän zeedesi ayl...
Aramızdan hem yaşamaktan ayırıldı...
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
İvan Petroviç terbiyetti hem trener oldu “Çadır Basket” takımına. Onun basketbol takımı 2 yıl sı...
DMİTRİY KARA ÇOBANIN 80-Cİ YILDÖNÜMÜ
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Beşalma her yıl anêr kendi anılmış oolunu onun duuma günündä. Bu yıl burayı toplandı çok insan, v...
UŞAK OYUNNARI ŞENİİNÄ GAGAUZLAR DA KATILDI
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Bu festivalä Altaydan, Azerbaycandan, Bosnadan, Gagauziyadan, Makedoniyadan, İraktan (türkmennär), Kırım...
DMİTRİY AYOGLU – GAGAUZİYANIN ŞANNI RESİMCİSİ
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Dmitriy Ayoglu (Novak) duudu Komratta 1957-ci yılda. 1986-da Lvov İncäzanaat  Akademiyasını bitirdi....
Mass-mediya gagauz dilinin ilerlemäk faktorudur
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Eni lafların peydalanmak probleması herzaman meraklandırardı lingvistleri. Ama en büük diişilmeklerin v...
Bizim umutlar
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
 Üüretmäk ortalıı düzüler esaba alarak halk, regional özellikleri. Zanaatlar kurulêr türlü tem...
BUYURUN GELİN HAYDARA...
Arşiv
29-06-2013 Cumartesi
Haydar küüyündä “Romaşka” uşak başçasında hazırlık grupasını okula geçirmää gelennär sa...
ANJELA MUTKOGLU
Arşiv
04-06-2013 Salı
Kabletti oyuncu hem rejisor zanaatını. İşleer D. Kara Çoban adına  Komrat liţeyindä resim ü...
LENA MOKANU
Arşiv
04-06-2013 Salı
Üürener Komrat Devlet Universitetindä. Bilim tarafından taa kuvetlendiynän, pek isteer faydalı olmaa ken...
Zaman hayır olsun!
Arşiv
04-06-2013 Salı
Üürenmää pek beenerim, ama kimi kerä, darsıdıynan, yazêrım şiir bizim dilimizdä. Yollêêrım sizä...
Değerli Okuyucular,
Arşiv
04-06-2013 Salı
Gagauzcanın korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve öğretimine önemli katkı sağlayacağına inandığ...
Kortendä turnir
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Bitki yıllarda bizdä voleybol başladı populär olmaa karılar arasında da.   Liţeylerin ç...
ANKARADA PASKELLÄ HEM HEDERLEZ KUTLAMASI
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Organizat etti bu yortular kutlamasını Ankaradakı gagauzlar.  Bu piknӓӓ Ankarada yaşaya...
ÜÜREDİCİLÄR ARASINDA SPARTAKiADA
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Bu yarışmalarda Taraklı, Kaul, Kantemir, Löva hem Gagauziyanın sindikat sovetleri pay aldılar. Katılann...
Gavril Gaydarcı dil bilimin ustası
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Gavril Gaydarcının savaşmalarınnan  Kişinövdakı İon Kränga adına devlet pedagogika institutun...
ANA DİLİM – TATLI BAL...
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Sokak örümelerini yaptılar genç kızlar hem çocuklar. Onnar çıktılar bayraklarlan, yazılı lozunglarl...
Gagauz dilini üüreneriz küçükten
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Komrattakɪ 9-cu “Masalcık” ușak bașcasɪnda var grupalar, neredӓ gagauz dilini...
"Lale" - Sakariyada yarışmada
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
  “Lale” Sakariya kasabasında yapılan oyun yaraşmasına katıldı. Dokuz devlettän gelän başka...
Renkli çiçeklik içindä 23 nisan çocuk şennikleri
Arşiv
25-05-2013 Cumartesi
Eni aylelärlän tanışmalar, gezilär hem bitki günnär Gala-konţert için uzun hazırlanmaklar. ...
Tomaylı hem kazayaklı uşaklar “23 nisan çocuk şennikleri” festivalinda İzmirda.
Arşiv
23-04-2013 Salı
...
Baurçuda – Voleybol Turniri
Arşiv
22-04-2013 Pazartesi
Altıncı yıl sıravardı fevralın başında Baurçu lițeyin sportzalında geçer voleybol turniri k...
Gagauzların halk muzıkası yok...
Arşiv
22-04-2013 Pazartesi
 Bän düşündüm gagauzlara yakın olan stereotiplär için yazmaa. Ama seçmää sade gagauzların k...
Renkli, resimni Gagauzça kalendar çıktı!
Arşiv
22-04-2013 Pazartesi
 Bölä neet için taa ilerdän dä işittiydim, ama gerçekleşmesinädän geçti birkaç yıl. 2012-nci...
Gözellik – insannar için!
Arşiv
22-04-2013 Pazartesi
«Miss Gagauzıya» konkursu geçer Gagauzıyuda her yıl. Onun organızatoru hem da öndercisi – Nına Dım...
GAGAUZ ADMİRALIN TORUNU – GOLİVUDTA
Arşiv
22-04-2013 Pazartesi
Herkerä, açan bulunêrım Bulgariyada dinnenmektä, taa ilk günü satın alêrım bir çok sayfalı erli ga...
Rusiyadan Ana topraama seläm!!!
Arşiv
22-04-2013 Pazartesi
Üürenerim Rusiyada artık 4-cü yıl. Nijniy Novgorodta Politeh Universitetin ekonomıka fakultedindä. İst...
Koruyalım
Arşiv
20-04-2013 Cumartesi
Yaşamanın maanasını annamaa deyni ne yapêrız?Yaşarkan, saalıklı olmak için ne yapêrız? Yakınnarı...
“Şükür Ederiz!”
Arşiv
20-04-2013 Cumartesi
Gagauziyanın okulları için Türkiyedä basılmış kiyatlarının avtonomiyamıza getirilmesi için Canabin...
Gagauziyada İndustriya Liteyi
Arşiv
14-04-2013 Pazar
         Bölä bir neet hem düşüncä artık var. Gagauziyada industriya liţeyini açmak için...
Gagauz dilinda kırk bin kiyat taa basıldı
Arşiv
14-04-2013 Pazar
Gagauz Yeri Genel Üüretmäk Müdürlüü hem Mariya Maruneviç adına Bilim Aaraştırmaları hem Metodika i...
Gagauz uşakları Türkiyä festivale katılaceklar
Arşiv
14-04-2013 Pazar
1979-cu yılı Birleşmiş Milletlär Organizațiyası “Dünnä uşakların yılı” olarak bildirdiydi...
Gagauz Dili Hem Literatura Olimpiadası
Arşiv
14-04-2013 Pazar
Bu yıl Respublika olimpiadasında pay aldılar 60 üürenici Valkaneş, Çadır hem Komrat dolaylarından 9, ...
Eni proektä, eni işä yol açarkana, başarılı olunuz, deerim.
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
Eni proektä, eni  işä yol açarkana, başarılı olunuz, deerim. Gazetadakı yazılar i...
Sava için geçmiş zamanda pek zor sölemää...
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
  Sava ii neetli, açık  hem aydınnık ürekli insandı. O geldi grupaya üüremnenin başlanması...
Getirmää aklıma Savayı hem zor, hem kolay.
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
Getirmää aklıma Savayı hem zor, hem kolay. Zor onun için, ani bilerim nelär çekti,  zanaatına doo...
Yaşamayı çok sevän insannardan biriydi
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
Saveliy Kösä – Savuşka... O herbir insannan raat annaşmak dilini bulardı. Bir bakıştan becerärdi a...
Bän pafosu hem banal işleri birdän silip atêrım
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
Saveliy  Kösä? Bän pafosu hem banal işleri birdän silip atêrım. Nekadar bän onu tanıyardım, taa doo...
GERÇEKLÄR MEYDANA ÇIKÊR
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
Bir yol annatmasınnan başlayacam.Biz Moldovanın içindä, küçük bir avtonomiyada, dünnäda – ikiyü...
Paalı Kardaşlar
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
 Meydan’ın yayın hayatına başlayacağı haberini duymak, beni yıllar öncesine götürdü. 1950 li yı...
Yaşamımız ilklerle doludur…
Arşiv
28-02-2013 Perşembe
İlk çığlıkla merhaba deriz dünyaya. Kısaca ilklerin yeri önemlidir yaşamımızda…  İlk aşkı...
Ana dilimizdä eni bir gazeta çıkacek, beni sevindirer
Arşiv
25-02-2013 Pazartesi
Buncak yıl  gagauz dilini halkımız korumuş. Haber, ani Ana dilimizdä eni bir gazeta çıkacek, ben...
Paalı okuyucular!
Arşiv
25-02-2013 Pazartesi
Açan İvanna Köksal annatı bana kendi neeti için gagauz dilindä «Meydan» gazetasını çıkarmaa, bä...
Herbir duuan insan
Arşiv
25-02-2013 Pazartesi
Herbir duuan insan, herbir çekettirilän  iş  geler bu dünneyä kendi ii neetlerini tamannamaa,&n...
«Meydan» gazetasını duumasınnan kutlêêrım!
Arşiv
25-02-2013 Pazartesi
İnanêrım, ani o tamannayacek bizim beklemelerimizi: olacek halkın sesi, açıklayacek hem yardım edecek...
Gagauziya mass-media meydanında
Arşiv
25-02-2013 Pazartesi
 Gagauziya mass-media meydanında  «Meydan» gazetasının peydalanması bizi hepsimizi sevindird...
HOŞ GELDiN !
Arşiv
22-02-2013 Cuma
Eni 2013-cü yıl gelärkän, sevilän yortulu günnärlän bilä çoktan beklenän eni, renkli hem en önemli...
20-NCI BAAMSIZLIK YILINIZA DOORU
Arşiv
22-02-2013 Cuma
“Meydan” gazetasına başarılar dilerim. Bu haber topluluk için çok büük sevinmelik hem lääzımnı...
Ani bu yıl bir eni gazeta gagauz dilindä
Arşiv
21-02-2013 Perşembe
Çok sevindim, açan okudum internettä, ani bu yıl bir eni gazeta gagauz dilindä, latin grafikasında çe...
“Meydan” gazetasını duuma gününnän kutlêêrım!
Arşiv
21-02-2013 Perşembe
Faydalı diil sade haber daatmasınnan, ama ondan da önemli işlän – dilimizi yaşatmak konusunda yard...
İncä duygulu Gagauz Yeri
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
     Eni 2013-cü  yılda umut ederim, ani Ana dilimizin zor vakıtları bitkiyä yaklaşacek. Umutlanêr...
Çoktan beklenilän olay
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
Bitki yıllarda biz çok lafederiz kulturamız hem dilimiz için. Bu sferada çok yapılêr: çıkêr radio- h...
SAYGILI OKUYUCULAR!
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
Büünkü gündä bizdä Gagauziyada yortu, çünkü ellerimizä “Meydan” gazetasının ilk sayısı etiş...
Gagauzların yaşaması
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
Gagauzların yaşaması, kulturası, adetlerı için, Ana dilimizdä annadacez.“Eer yaarın kayıp olarsa An...
Şindi Taa Kolay Oldu Üüretmää
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
Gagauz dilini liţey klaslarında hem uşak başçalarında üürenmää hem üüretmää artık taa raat...
Balkan Devletlerin Gazetacıların Birlii Kuruldu
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
Platforma çalışmasının içindä yapılan toplantıyı Türkiya Gazetacılar Federaţiyasının (TGF) ...
Yardım sona kadar bütün ürektän
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
GRT-ya Türkiyadan gelän yardım studiyaların enilenmesinnän, tehnikanın erleştirilmesinnän bitmeer. Bu ...
GRTda Büük Diişilmeklär
Arşiv
20-02-2013 Çarşamba
Gagauziya radiosunun hem televizionun sesleyici hem siiredici sayısı bitki yıllarda zeeydelendi. GRT-nın...
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı