МİHAİL KOLSA
1059 defa okunmuş - 09 Aralık 2013 - Pazartesi 22:01

 Mihail Kolsa (1938), kompozitor, muzıkacı, gagauz  folklor aaraştırmacısı, Gagauziya gimnasının avtoru.

Duudu Komratta. Açan 11 yaşını doldurdu, aylesi represiya dalgalarınnan Kurgan oblastına kaldırıldı. 1956-ci yılda aylesinnän döndülär geeri, Bucak toprakalrına.

 Mihail Kolsa bitirdi Kişinövdakı Ştefan Näga adına Muzıka uçilişçesinin teoretik bölümünü. 1977-ci yılda bitirdi Kişinövda G. Muzıçesku adına Devlet İncäzanaat institutunu. Muzıka derslerini verdi Tiraspol Hem Kişinöv muzıka uçilişçelerindä.

1968-ci yıldan beeri Mihail Kolsa başladı gezmää gagauz küülerindä, aniki toplamaa hem aaraştırmaa gagauz halk muzıkasını, folklor türkülerini. Yıllarlan yaşardı küülerdä, tanışardı gagauz muzıkacılarınnan, solistlerinnän.

1980-ci yılda çıktı onun plastinkası 21 halk avasınnan hem 16 halk türküsünnän.

1993-1996 yy. Mihail Kolsa  geçti çalışmaa gagauz halk oyun hem türkü ansamblisinä  «Каdınca» nicä önderci. O zamannar kompozitor hep neetlenärdi, plannaardı Komratta ana-bobasının evindä açmaa gagauzların  İncäzanaat muzıka muzeyini.

1997 ci yıldan beeri kompozitor işledi Ankara kasabasında Gazi Universitetinin Muzıka fakultetindä

2002-ci yılda Mihail Kolsa tekrar çıkardı kendi plastinkasını, çevirip onu disk formatına.

 

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...