AÇIKLAMALI SÖLEYİŞLÄR
2159 defa okunmuş - 29 Ocak 2014 - Çarşamba 10:55

25. AKIL VERÄN ÇOK, PARA VERÄN YOK.

Adam zor duruma düşmüş, para aarêêr, neçinki parasız onun probleması çözülmeer. Komuşuları, dostları, senseleleri başlêêrlar ona akıl vermää: bölä yap, şölä yap. Ama para kimsey teklif etmeer, neçin deyni riskä girmää istämeerlär, korkarak, ani bu adam bölä duruma düştüysä, o acaba çeviräbilecek mi parayı? Akıl vermää sä hiç diil zor.

Türk.: Akıl veren çok, para veren yok.

26. AKILLI ANNADÊR, NE GÖRMÜŞ, AHMAK – NE İMİŞ.

Ahmak insan biraz benzeer hayvana: yaşamasında o hep düşüner doldurmaa şkembesini, başka işlär onun kafasına pek girmeerlär. Ama akıllı idiiiçtii için az lafeder, o annadêr, ne görmüş, kiminnän tanışmış, ne iş yapmış... Bu söleyişin türk variantı (Ahmak işittiğini, akıllı gördüğünü söyler) biraz diiştirer maanayı: akıllı taa çok annadêr, ne kendisi gözlerinnän görmüş, sayılêr, dooru işleri, ahmak sa – ne işittiysä, o lafları gezdirer, düşünmeyeräk, dooru mu o laflar osa yalan mı. Rusların söleyişi, maanasına görä, taa yakın bizimkisinä: Глупый человек говорит о том, что он пил и ел, умный – о том, что он видел и слышал.

27. AKMASA DA, DAMNÊÊR.

Bir iş yaparkan, insan isteer çok kazanmaa, ama dayma olêr ölä, ani kazanç olêr az. Bir taraftan bölä, ama, öbür taraftan, her gün azar-azar, buna da lääzım şükür etmää. Tutêrım aklımda, bizim küüdä vardı bir adam – Pırțı Todur. O dermenciydi, onun vardı çayırda bir büük dermeni, orda adam kazanardı islää  Ama evdä dä vardı bir rışnițası. Komuşular gidärdilär orada bulgur yapmaa. Çok kerä vardır gittiimiz orayı mamuylan ya bakaylan (rişnițayı çevirmää deyni, lääzımdı iki kişi). Adam para almazdı, hak alardı: rışnițanın yanında vardı bir alümin çölmek, o çölmää doldurardık boodaylan yada papşoylan da brakardık çorbacıya ödek erinä.

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...