STEPAN BULGARIN UŞAKLARA DEYNİ ENİ KİYADI
3045 defa okunmuş - 16 Nisan 2014 - Çarşamba 08:47

  Mart ayında 2014 çıktı tipardan Stepan Bulgarın uşaklara deyni eni kiyadı “GAGAUZ USTASI”. Bu kiyadın tiparlanmasını finansladı Gagauziya Bakannık Komiteti.

  Stepan Bulgarın kiyadı gösterer okuyuculara gagauz kulturasının derin köklerini hem tradiţiyalarını. Stepan Bulgar çok yıl üürenmiş hem toplamış zengin material türlü ustalıklar için hem zanaatlar için, angıları bin yıl yaşêêrlar halkımızın kulturasında. Çok işlär zaman içindä halkımız kaybetti, çok işlär unuduldu. Ama yazıcı çıkarêr istoriya içindän gözäl örneklär halkımızın zanaatlık ustaları için. Genç okuyucular var nicä örnek alsınnar yazıcının annatmalarından.

  Stepan Bulgar annadêr okuyuculara o insannar için, kim yaradêr material kulturanın gözäl örneklerini, angıları baalı halkın ruh kulturasınnan.

  Gagauz kulturası çok zengin. Bu zenginnii biz göreriz yazıcının eni kiyadında. Avtor gösterer bizä, ani adetlär, sıralar, yortular – hepsi onnar raţional hem halka lääzımnı. Halkın arasında yaşêêrlar şindi dä türlü ustalar: çilingir-demirci, başçıvancı, ev yapmaa usta, pınar kazmaa usta, soba yapmaa usta. Eveldän varmış çölmekçilär, angıları yaparmışlar kırmızı topraktan türlü çanak hem çölmek.

  Nicä yazêr avtor: “Herbir işin var kendi ustası. O usta olêr örnek başkalarına da”. E nekadar laap kalmış bizim dilimizdä, angıları göstererlär eski zanaatları: Dermenci, Düvenci, Yularcı, Halvacı, Pesmetçi, Bozacı, Boyacı, Kireççi, Taşçı, Demirci, Terzi, Pamukçu, Derici, Çoban, Mandacı, Malakçı, Tüfekçi, Lefter, Kuyumcu h. b. Biliner istoriyadan, ani gagauzlarda en büük ustalık – o çiftçilik ustalıı. Avtor kendi annatmalarında gösterer gagauz halk kulturasından gözäl örneklär. Kiyat “GAGAUZ USTASI” donaklı gercik resimnärlän. Umutlanêrız, ani bu kiyat faydalı olacek üüredicilerä hem üürenicilerä, angıları üürenerlär “Gagauz halkının istoriyasını, kulturasını hem adetlerini”.

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...