LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA
2910 defa okunmuş - 19 Haziran 2014 - Perşembe 16:28

May ayın 27-ndä çok yıl sıravardı,  Gagauziyanın oolunun, büük ustanın, Dmitriy Kara Çobanın duuma günündä, onun anması için geçirlener literatura buluşmaları.

     Bu yıl da güneşli, sıcak gündü. Muzeyin kapuları, angısının temeleni koydu Dmitriy Kara Çoban  açıldı gelän musaafirlär için. Kendi hatırını, saygısını gagauz skulptoruna, resimcisinä, yazıcısına, peetçisinä, rejisöruna hem beşalmalıya, geldilär göstermää çoyu dolay küülerdän, kasabalardan insannar.

      Herzamnkı gibi musaafirleri karşılardı Karaçobanın kızı Lüdmila Marin.

 Bu keret yazıcılarlan buluşmaya renk katıldı, kendi resimnerinin sergisini tanıttı resimciyka Olga Ungureanu. Gelännerin hem pay alan yazarların kolayı oldu tanışmaa hem siiretmää gözäl resim sergisini, angısı erleştiriliydi muzeyinin girişindä. Olga Ungureanunun yaratmalarını incelediktän sora, katılımcılar geçtilär konferenţiya salonuna.

     Açılışta muzeyinin başı Lüdmila Marin tanıştırdı gagauz literaturasının tanınan hem eni yazarların adlarınnan hem verdi söz avtorlar kendileri kursunnar dialog gelennärlän.

      Yazarların arasında vardılar anılmış hem sevilän halkımızın arasında peetçi Pötr Moyse, Vasi Filioglo, Mariya Kapaklı, angılarının yaratmaları sessizliktä taa da pek derrinnik kazandırıp ötärdilär. Sevindirdilär genç yazıcıların E. Mokanu hem A. Mutkoglonun peetleri dä. Pek meraklandırdı bu gün genç literatorun M. Kürkçünün fabulası. Kalmadılar bir tarafta beşalmalılar da, kendi yaratmalarını okudular Mariya Kapaklı, Vasi Filioglo, Pelageya Filioglo. Elbetki bu gün okundu anılmış klasiin D.K.Çobanın şiirleri dä. Onnarı seslendirdilär liţeydän üürenicilär hem avtorun ikinci kuşakta unukası.

      Siirediicilär için Lüdmila Marin taa bir baaşış hazırlamıştı, hep liţeydän üürenicilär çaldılar birkaç türkü gagauz dilindä. Bu programadan sora muzeyinin direktorü söz verdi paalı musaafirlerä, angıları büük iz braktılar hem brakêrlar ana dilimizin literaturasında, kulturamızda.

      Gagauziyanın şannı vatandaşı Dmitriy Savastin, angısı pek islää bilärdi Dmitriy Kara Çobanı, annattı dostu için hem söledi, ani gençlär birzaman unutmasınnar Karaçobanı, onun yaptıklarını. Söledi, ani üşenmesinnär not almaa hem yazmaa gagauzların gerçek ecellerini, istoriyasını, çünkü sade bölä gerdän gelän evlad kuşaklarımız üüreneceklär Ana tarafı için.

     Anılmış yazıcı Mariya Durbaylo, angısı tutêr aklında tanışmasını Karaçobanlan, paylaştı salonda bulunannarlan. Gagauz literatura ustası, Lidiya Baurçulu yaptı Mercankanın (Mariya Kapaklı) şiirlerinin açıklamalarını. Tarihçi K.Kurdoglo, annattı kendi yaratmaları için hem nışannadı, ani Karaçobanın hertaraflı çalışmaları bizim halkımızın gelecää için çok önemni, çünkü – o bir klasik, o bir talant!

      Programanın sonunda brakıldı çiçeklär Dmitriy Kara Çobanın mezarına. Bu buluşmak haliz da meraklı hem gözäl geçti, faydalı bilgilär alındı…

Ama ne Kultura bakannıından ne da öndercilerdän hiç bir dä kişi katılmadı…

Ne da olsa bu türlü oluşlar Gagauz kulturasının ilerlenmesi için en dooru adımnardır.

 

                                                                                                                  K.Kurdoglo

İlgili Fotoğraflar
LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA LİTERATURA BULUŞMALARI BEŞALMADA
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...